Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu phong cách châu Âu giá rẻ

Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu phong cách châu Âu giá rẻ

Xe đầu kéo C&C 800 máy 340Hp 2 cầu phong cách châu Âu giá rẻ